!!!.,.adA yaNk tErbaIk sElaiN dya.,.!!!


oleh Dina Febriani pada 6 Maret 2011 pukul 23:32


.,.saAt ini.,haNya ada satU.,kisah daLam hidupkoe.,.jaLani sEmua ini,dEngan kEtuLusan.,penuh kEikhLasan.,dEngan kEsabaRan.?
sEmua kIni tLah tErjawaB sudah.,kEsedIhankoe., kEpeDihan atAz lUka yaNg peRnah ada buAtkoE.,.kIni.,sEkian Hari,mInggu maupuN Bulan tLah bErLalu.,semua hIlang d antaRa bayang2aN tax tampax oLeh mata ini
.,.iNi sEmua akaNkoe cIptakan kEbahagIaaN dEnganNya.,.koE yaKin cInta inI.,,
saYang ini.,.akan kOe jaGa.,waLau itU sEmua t'sEmudah.,dan segampang.,Yang koE.,rasa

cInta.,.buaTlah akoE sLalu tERsenyum
dan
jangaN biarkan Air mata MeneteZ lagi.,dan tak ada lgI luka,dan pEndEritaan
kEbahagIankoe.,ada padamu.,.
Qoe.,titipkan sEbuah hatI.,dan jagaLah sLalu.,saAt ku tax ada.,.dsAmpingMoe.,.
Voting Anda
Rating:9.5
Reviewer: AchiyaK Deni
Description: !!!.,.adA yaNk tErbaIk sElaiN dya.,.!!!
ItemReviewed: !!!.,.adA yaNk tErbaIk sElaiN dya.,.!!!

0 komentar:

komen

AchiyaK ZanJabiLMode Hemat Energi,Gerakkan mouse anda untuk kembali ke halaman!