Kehidupan Di Hari Kemudian


oleh Ivo Astri pada 29 Mei 2011 jam 14:32


Wahai manusia! Bertakwalah kepada TuhanMu. sungguh. guncangan (hari) kiamat itu suatu (kejadian) yang sangat besar, Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras..(QS Al-Hajj 1,2)
Wahai manusia ! jika kamu meragukan hari berbangkit, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudia dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu . dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan diatasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi suburdan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
Yang demikian itu karena sungguh, Allah, Dia-lah yang Hak dan sungguh Dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,  Dan Sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh, Allah akan Membangkitkan siapapun didalam kubur. (Q.S al-Hajj : 5,6,7)
Tidakkah engkau tahu bahwasiapa yang ada dilangit dan siapa yang ada dibumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hwan yang melata dan banyaki dianatara manusia? tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab, Barang siapa dihinakan Allah,tidak seorangpun memuliakannya,sungguh, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki.Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api (neraka) untukmereka. keatas kepalamereka akan disiramkan air yang mendidih. dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan  apa yang ada didalam perut dan kulit mereka. dan (azab ) untukmereka cambuk-cambuk dari besi,,Setiapkali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, makamereka dikembalikan lagi kedalamnya.(kepada mereka dikatakan) "rasakanlah Azab Yang membakar ini" (QS al-Hajj : 18,19,20,21,22)
(sungguh ) Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki,,disana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. (Q.S al-Hajj 14, 23, 24)
Voting Anda
Rating:9.5
Reviewer: achiyak
Description: Kehidupan Di Hari Kemudian
ItemReviewed: Kehidupan Di Hari Kemudian

0 komentar:

komen

AchiyaK ZanJabiLMode Hemat Energi,Gerakkan mouse anda untuk kembali ke halaman!